Cart 0
Cart 0

La Palma & El Tucan - 'Neighbors & Crops'

Halvannen time utenfor hovedstaden Bogotá i Colombia, ligger den helt spesielle kaffegården La Palma & El Tucan. Mellom fjellene, på 1800 meters høyde, har eierne Elisa Mandriñan og Felipe Sardi grunnlagt en kaffeplantasje med sjel og et topp-moderne prosesseringsanlegg. I et av prosjektene deres "Neighbors & Crops" har de invitert lokale kaffebønder i området med på å produsere kaffe av ypperste kvalitet. La Palma & El Tucan kjøper de beste kaffebærene av 200 kaffedyrkende familier innenfor en radius på 10 km fra gården. Foredlingen gjør de deretter på sitt eget anlegg, slik at de har full kontroll på hele prosessen. De har utviklet innovative fermenteringsprosesser, som gir kaffen en helt unik smak og karakter. Bøndene som deltar i prosjektet får over 50 prosent mer betalt for kaffen enn det som er vanlig i Colombia. La Palma & El Tucan har et eget team av plukkere som høster kun de beste kaffebærene. I tillegg får de lokale bøndene nøye oppfølging gjennom sesongen slik at de får best mulig avlinger. Bøndene får også tilbake økologisk gjødsel som er laget av fruktkjøttet fra kaffebærene som hver gård leverer, og de får også nye småtrær som de kan plante på gården. Folkene bak La Palma & El Tucan er noen innovative og eksperimentelle perfeksjonister, og det de gjør er unikt i kaffeverdenen. 
I september 2015 reiste Langøra til Colombia for å besøke La Palma & El Tucan, hvor vi cuppet og valgte ut kaffe fra to bønder som er med i dette prosjektet. 
Vi er stolte av å nå kunne dele denne fantastiske kaffen med dere!
 

 

JOSÉ MARTÍNEZ
Don Jesus og søsteren Nubia arvet gården Las Palmas for 14 år siden. I den første tiden hadde de bare geiter og kyr på den 3,8 mål store eiendommen. De begynte å dyrke kaffe i 2009 da Nubia flyttet til gården sammen med ektemannen José Martínez og deres to barn. Josés foreldre var tradisjonelle kaffedyrkere fra regionen Tolima, så han foreslo for kona og svogeren at de skulle plante kaffetrær på eiendommen. Nubia og Jesus syntes det var en god idé og bestemte at José skulle ha hovedansvaret for gården. I tillegg til kaffe, har de også geiter og dyrker forskjellige frukter. Det har vært vanskelig å være avhengig av kaffe som eneste inntektskilde. I 2014 ble de med i prosjektet ‘Neighbours & Crops’, hvor en viktig faktor var å få hjelp til innhøstingen av teamet til La Palma & El Tucan.Tilgangen på kompetent arbeidskraft i regionen har vært vanskelig, og de hadde ikke god nok infrastrukturpå gården til å prosessere og tørke kaffen selv før de solgte den. Det er vanskelig å rekruttere den yngre generasjonen til å drive med kaffeproduksjon med de villkårene de har hatt tidligere. Men nå håper José og Nubia at barna som nå går på skole vil komme hjem og videreføre driften når de ser at gården vokser.


ROSALBA CASTRO
Plantasjen Granja Colegio Anatolí eies av skolen Anatolí, hvor Rosalba Castro er rektor. Sammen med lærerinnen Carolina har de hovedansvaret for å drive kaffeplantasjen, som ble gitt til skolen av kommunen. Både lærerne, foreldre og elevene på skolen er også med på dette dugnadsarbeidet. Plantasjen er delt inn i ulike parseller, der hvert enkelt klassetrinn har ansvaret for sin parsell. I tillegg til selve kaffedyrkingen har elevene landbruksfag hvor de lærer å lage kompost etc. La Palma & El Tucan har samarbeidet med Rosalba og elevene på skolen de siste to årene. De har bidratt med arbeidshjelp og opplæring med fokus på sunne og friske kaffetrær, som igjen gir fantastiske kaffebær. La Palma & El Tucan tar seg av plukking, prosessering og videresalg av råkaffen, som gir midler tilbake til skolen. De håper nå at ungdommene får interesse til å ta med seg kunnskapen og utvikle kaffekulturen i regionen videre!